Wessels veg 75, Stjørdal

Type lokale Kontor, Garasje, Parkering
Størrelse 280 - 1600 m2
Adresse Wessels veg 75, 7500 Stjørdal
Overtakelse Omgående

Beskrivelse

Tangen Næringsbygg har bygd ut eksisterende eiendom med to tverrstilte kontorblokker på ca. 9 000 kvm, og består i dag av tre bygg med to nye fløyer i fire etasjer med underliggende parkeringskjeller. De to nye fløyene ble ferdigstilt 1. kvartal 2015. Det er også mulighet for realisering av ytterligere arealutvidelse i tilknytning til eksisterende bygningsmasse. I den nye delen tilbyr vi på vegne av huseier Tangen Næringsbygg AS og leietaker Aibel utleie av lokaler.

Lokalene er særdeles tilpasningsvennlige med hensyn til oppdeling og kan tilpasses leietakers behov i forhold til åpent landskap, cellekontor, møterom og sosiale soner. Fleksibiliteten med tanke på inndeling er også ivaretatt i de tekniske anleggene for ventilasjon, varme, kjøling og elektro. Arealene tilbys med høy kontorstandard og det er valgt energieffektive løsninger som kommer leietaker til gode. Leietaker har mulighet til å velge arealer som er klar for innflytting eller lokaler som kan tilpasses etter nærmere avtale.

Byggene forbindes for øvrig av en felles glassgård i tilknytning til felles kantine i 1. etasje. Kantinearealene har flott sjøutsikt og har et veletablert servicetilbud for leietakerne.

Eiendommen har god parkeringsdekning i parkeringskjeller og utvendige parkeringsplasser på bakkeplan.

Ta gjerne kontakt med megler for bistand til utforming av ønsket planløsning, vi bistår gjerne med vår ekspertise i den videre prosess i forhold til nye lokaler.

 

Fasiliteter

  • Aircondition
  • Bredbåndstilknytning
  • Garasje/P-plass
  • Heis
  • Kantine

Adkomst

Enkel adkomst til bygget via E6.

Offentlig kommunikasjon i umiddelbar nærhet, og

jernbanestasjon samt flyplass ligger i nærområdet.

 

Beliggenhet

Bygget har sentral plassering på Tangen med god adkomst for bil, tog og buss.
Bygget ligger helt ved sjøkanten med fantastisk utsikt.
Eiendommen ligger ca. 1 km fra Trondheim Lufthavn Værnes og ca. 1 km fra Stjørdal sentrum. Kun ca. 30 km fra Trondheim sentrum.

Standard

Anleggene er optimalisert med hensyn til energiøkonomisering, rasjonell drift, vedlikehold, og fleksibilitet. Byggene tilfredsstiller gjeldende krav i byggeforskriftene ang. krav til energirammer. Byggene er tilknyttet fjernvarmesystemet på Stjørdal. De nye arealene i nybyggene tilfredsstiller kravene til energimerke klasse B.

Kontaktperson