Moseidveien 13, Stavanger

Type lokale Kontor, Produksjon, Industri, Lager, Logistikk, Kombinasjonslokaler, Verksted
Størrelse 50 - 1983 m2
Adresse Moseidveien 13, 4033 Stavanger

Beskrivelse

1. GENERELT 
Lokalene har en gunstig plassering i forhold til sentral infrastruktur, som Solasplitten, E-39 (motorveien), flyplass m.v. Kort kjøretid til Dusavika og Stavanger sentrum. Eiendommen har en ledig kontoretasje som kan tilpasses 100% til ny bruker. For øvrig er det to lager/verksted og noe ledig kontorareal i 2. etasje. I kontoretasjen legges det til rette for at nye leietakere med brukermedvirkning skal kunne få skreddersydde lokaler til deres ønskede arbeidsform, og med muligheter for å påvirke utforming, farger, materialvalg etc. Også arealer i 3. etasje kan fungere godt til lager eller lettere (ikke-støyende) verksted/produksjon, da det er tilrettelagt egen vareheis i tillegg til personheis i bygget. Egen dedikert sluse for av/pålessing til lagerheisen gjør at det blir smidig logistikk også til etasjene oppover.

Øvrige brukere i bygget er Hatex og Coca Cola. Den ene hallen har egen dedikert port/adkomst, det andre arealet er fradelt med en indre sluse , slik at man leier en avdelt sone av hallen.

Det er svært god parkeringsdekning på eiendommen, der kundeparkeringen legges opp rett utenfor bygget. Romslig parkeringskjeller for ansatte i bygget. For dem som reiser med buss er det kort vei til busstrasé.  For øvrig trekker vi frem korte avstander til en rekke sentrale steder i regionen – se angitte cirka kjøretider side 10.

2. INNHOLD

LAGER/LETT.INDUSTRI:
1. ETG.: To seksjoner - Ca. 430 + Ca. 250 kvm
 
KONTOR:
2. etg: Kontorseksjon à ca. 300 kvm.
3. etg.: Ledig hel etasje. Ca 1003 kvm

3. PARKERING OG ADKOMST 
Meget god parkeringsdekning. Lett tilgjengelig kundeparkering rett utenfor hovedinngangen.
Romslig parkeringskjeller for ansatte, med bred, fin adkomst.

4. MATRIKKELINFORMASJON 
Knr. 1124// Bnr. 35 // Bnr 399                                

5. STANDARD 
Meget god standard – lokaler som for øvrig kan tilpasses bruker.

6. ENERGIMERKING 
Energiklasse B - oppvarmingskarakter: lys grønn

7. ANNET  

Annonsen kan være mangelfull ift. lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende leieavtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon. Det henvises for øvrig til skriftlige tilbud og selve avtaledokumentet (leieavtalen), med alle vedlegg. Utleier er orientert om plikten til å legge frem energiattest for leietaker, men det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Utleier er oppfordret til å besørge eiendommen energiklassifisert. Leietaker er selv ansvarlig for eventuelt å innhente et energisertifikat på eiendommen, dersom energiattest ikke fremlegges. I de tilfeller energiattest ikke foreligger bør interessenter legge til grunn at Eiendommen har laveste energiklasse.


KONTAKT: ta kontakt for utfyllende informasjon, eller for å avtale visning. Vi tar gjerne en gjennomgang for å avklare mulige romløsninger og se på hvordan man best mulig kan løse behovet til deres bedrift.


Newsec Maps: Vi har til enhver tid full markedsoversikt og tilgjengelige markedsdata som sikrer kloke beslutninger. Med få tastetrykk har vi en unik markedsoversikt. 

Parkeringsplasser

40

Kontaktperson