Stormyrveien 4-6, Bodø

Type lokale Kontor, Butikk, Handel, Produksjon, Industri, Lager, Logistikk, Kombinasjonslokaler, Verksted, Garasje, Parkering, Andre
Størrelse 420 - 3312 m2
Adresse Stormyrveien 4-6, 8008 Bodø
Overtakelse 01.01.2023

Beskrivelse

Stor sentral og allsidig eiendom på Stormyra handelsområde blir ledig for leie.

Reguleringsplan for Stormyra handelsområde åpner for allsidig bruk av eiendommen.

Ombygging og tilrettelegging for ny leietaker kan vurderes etter nærmere avtale.

Eiendommen kan leies ut delvis eller under ett.

Beliggenhet

Stormyra - Bodø.
Stormyrveien 4 og 6.

Kontaktperson