Moseidveien 1, Stavanger

Type lokale Kontor, Kombinasjonslokaler
Størrelse 100 - 1376 m2
Adresse Moseidveien 1, 4033 Stavanger

Beskrivelse

LEDIG AREAL:

1. etg: ca. 90 + 600 kvm (lager/lett prod.) I tillegg mezzanin på ca. 180 kvm.
2. etg: ca. 
3. etg: ca. 450 kvm (kontor)
4. etg: ca. 570kvm (kontor)
5. etg: ca. 496 kvm (kontor)


INNHOLD OG STANDARD:
Flott, moderne kombinasjonseiendom. Byggets struktur er bygget opp med et så tydelig kontorvolum, slik at de fleste tror det er et rendyrket kontorbygg. Det er likevel muligheter for lager (alt. lett.prod) på om lag 180 kvm i 1. etasje. Lyse, innbydende kontorer, der Arkidea har bistått i prosjektering for å finne fleksible og innbydende løsninger. Toppetasjen er noe for seg selv, med sammenhengende store vindusbånd, som slipper inn maksimalt med lys. Det er også en stor takterrasse utenfor kontorene.

Moderne tekniske løsninger sikrer maksimal fleksibilitet på hvordan man ønsker å innrede de ulike etasjene. Både varme og kjøling går i egne sløyfer over himling, og således slipper man skjemmende radiatorer langs vegg. Bygget har funksjoner som kantine, trimrom, garderober, sykkelparkering i lukket anlegg, parkering i underetasje etc. Likevel har bygget lite fellesarealer. Her snakker man med andre ord om et moderne bygg med arealeffektive løsninger. Med andre ord muligheter for kostnadseffektive løsninger.

ØVRIGE LEIETAKERE:
Leietakere i bygget er f.eks. Tendeka, Vision io, Datarespons, Waterlogic, J.Johnsen & sønner og Prosjektpartner. Gode arealer kan tilpasses din bedrift, fra cirka 150 kvm - ca 1376 kvm. I umiddelbar nærhet finner man aktører som APPLY, Technip FMC, PwC, Global Maritime, Subsea 7, Endúr, Vår Energi m.v.

BELIGGENHET:
Så sentralt som man kommer på Forus. 200 meter til Rogaland Bedriftsidrettssenter (fylkets største treningssenter), 30 sekunder til golfbanen på Forus, 2 minutter til Tvedt senteret, 4 minutter til Flyplass. Noen sekunder, så er man på Solasplitten. Dette sikrer enkel adkomst til eiendommen, enten man kommer fra nord, sør, øst eller vest. Her er man tett på alle hovedvei-aksene.

OMRÅDET:
Forus er av mange regnet som det viktigste næringsclusteret i Norge. I et kompakt og tydelig definert geografisk område ligger det om lag 2500 bedrifter, med drøye 2 millioner kvm næringsareal, som huser rundt 40.000 ansatte:
Området kjennetegnes av bedrifter knyttet opp mot IT, teknologi, energi, handel og service. Klyngeeffekten skal ikke undervurderes, og man ser en stor leverandørindustri som lever side om side med f.eks de store oljeselskapene som ligger i området.

Ta kontakt med Newsec for å avtale visning.

 

ANNET:
Energimerking:
Eier skal legge frem energiattest for leietaker, før avtale om utleie av bygning blir inngått. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen per oppstart utleie. Eier er orientert om plikten til å besørge eiendommen energiklassifisert. Leietaker er selv ansvarlig for eventuelt å innhente et energisertifikat på eiendommen, eller gjøre avtale med Utleier for å besørge dette utført.

Kontaktperson