Nådlandskroken 11, Stavanger

Type lokale Kontor, Butikk, Handel, Serveringslokale, Kantine, Undervisning, Arrangement
Størrelse 250 - 3000 m2
Adresse Nådlandskroken 11, 4033 Stavanger

Beskrivelse

Beskrivelse

Vi ønsker nye leietakere velkommen til Nådlandskroken 11. Vi ønsker å fremheve følgende:  

 • Bygget er omfattende rehabilitert, og fremstår lyst og moderne
 • Alle arealer kan tilpasses ny leietaker
 • Arealeffektive løsninger
 • Garderober, trimrom og fin felles kantine
 • Meget bra parkeringsdekning
 • Beliggende like ved bussvei og togstasjon (Gausel stasjon)
 • En rekke spennende selskap i umiddelbar nærhet
 • Scandic konferansehotell er nærmeste nabo
 • I nærheten finner man f.eks. IKEA, Kiwi, Kvadrat kjøpesenter, Scandic hotell, Equinor HQ.

Alle nye leietakere vil kunne få medvirke på materialvalg og løsninger. Dette i samarbeid med arkitekt og eier. 

LOKALENE:
Det er ledige arealer i 1. og 2. etasje.
1. etg.: ca. 1.500 kvm BTA
2. etg.: ca. 1.500 kvm BTA

Lokalene er i dag i hovedsak innredet med åpent landskap, en hel rekke stillerom og team-rom samt møterom. Etasjene har tidligere hatt svært variert bruk, alt fra kontorbruk for Siemens til skole for Stavanger International School. Dette viser den store fleksibiliteten man har i forhold til innredning/bruk.

AVSTANDER: (antatt kjøretid utenfor rushtid)

 • Stavanger sentrum: ca. 13 min.
 • Sandnes sentrum: ca. 8 min
 • Stavanger Lufthavn, Sola: ca. 8 min.
 • Hinna Park: ca. 4 min
 • Forus Vest: ca. 3 min
 • Gausel stasjon: ca. 1 min
 • Godt tilrettelagt for dem som sykler til jobb, med tørkeskap og gode garderobeforhold
 • Tilknyttet energisentral for fjernvarme. Sikrer miljøvennlige, energioptimale løsninger.
 • Beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet

BELIGGENHET
Eiendommen ligger svært sentralt ved en av hovedinnfartsårene til Forusområdet, samtidig som man er tett på dobbelsporet, Hinna Park m.v. 

KONTAKT: ta kontakt for utfyllende informasjon, eller for å avtale visning. Vi tar gjerne en gjennomgang for å avklare mulige romløsninger og se på hvordan man best mulig kan løse behovet til deres bedrift.

 

ANNET:
Annonsen kan være mangelfull ift. lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende leieavtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon. Det henvises for øvrig til skriftlige tilbud og selve avtaledokumentet (leieavtalen), med alle vedlegg.

Kontaktperson