Gamleveien 85, Sandnes

Type lokale Kontor, Produksjon, Industri, Lager, Logistikk, Kombinasjonslokaler, Verksted
Størrelse 300 - 5543 m2
Adresse Gamleveien 85, 4315 Sandnes

Beskrivelse

INNHOLD:
1. etg.: ca. 306 kvm BTA: Lager/lett verksted/proffbutikk
1.etg.: ca. 771 kvm. + 415 kvm BTA: Butikk/showroom/proffbutikk m./lager.
2. etg. mot sør: ca. 492 kvm BTA - kontor / showroom
2. etg. mot nord: ca. 461 kvm BTA - kontor / showroom
3. etg. mot sør: ca. 492 kvm BTA - kontor / showroom
3. etg. mot nord: ca. 461 kvm BTA - kontor / showroom

Lager og kontorer mot øst:

1. etg.: Lagerlokale 2: ca. 1.008 kvm (stor takhøyde)
Mezzanin: Lagerlokale 3: ca. 372 kvm
2. etg.: Lagerlokale 4: ca. 356 kvm
3. etg.: Kontorer: ca. 409 kvm

De ulike seksjonene fungerer som selvstendige enheter, men det er også mulig å leie større arealer samlet, eller arealer på flere plan. (F.eks. kontorer i 2. etasje, med lager og/eller proffbutikk på gateplan).

STANDARD:
Lokalene fremstår som meget godt vedlikeholdt, og må sies å tilfredsstille dagens krav til standard. Eventuelle visuelle tilpasninger til hver enkelt leietaker er mulig. De tekniske anleggene holder god standard, og fremstår som godt vedlikeholdt. Det er i all hovedsak benyttet tepper i kontorarealene, med utstrakt bruk av glassfronter i de sonene som er inndelt med cellekontor. Fellesarealer har robuste og bestandige materialvalg. Standard kan for øvrig om nødvendig/ønskelig heves ytterligere til ønsket nivå i samråd med Utleier. Hver etasje har gode sanitæranlegg, med dusjer for både dame og herre, samt HCWC i hver etasje. Ventilasjonsanlegget er moderne, med distribusjon via systemtak. Dette har vist seg å være meget gode og fleksible systemer. Selvsagt med kjøling.

I første etasje er det mulig å få tilpasset arealene til det enkelte konsept. Dører og porter virker godt vedlikeholdt. 

BELIGGENHET:
Beliggende langs Gamleveien som går fra Luravika til Gausel/Gauselsplitten. Dermed ligger den tett på Sandnes sentrum og i det viktige næringsclusteret på Forus.
Andre aktører som ligger rett ved er Industrisalg (samme bygg), Hegre Auto, Hyttebutikken, Rema og Autosenter Rogaland i nabobyggene.

Forus er av mange regnet som det viktigste næringsclusteret i Norge. I et kompakt og tydelig definert geografisk område ligger det om lag 2500 bedrifter, med drøye 2 millioner kvm næringsareal, som huser rundt 40.000 ansatte.
Området kjennetegnes av bedrifter knyttet opp mot IT, teknologi, energi, handel og service. Klyngeeffekten skal ikke undervurderes, og man ser en stor leverandørindustri som lever side om side med f.eks de store oljeselskapene som ligger i området.

ADKOMST:
Enkel adkomst, også for større kjøretøy. Det går busser i nordgående og sørgående retning rett utenfor bygget.

Avstander:
Gausel stasjon: ca. 1,5 km
IKEA: ca. 1,3 km.
Sandnes sentrum: ca. 3,5 km.
Stavanger sentrum: ca. 10 km.
Stavanger Lufthavn: ca. 7 km.

PARKERING:
Parkering på egen grunn rett utenfor. Meget tilfredsstillende parkeringsdekning.

KONTAKT: Ta kontakt for utfyllende informasjon, eller for å avtale visning. Vi tar gjerne en gjennomgang for å avklare mulige romløsninger og se på hvordan man best mulig kan løse behovet til deres bedrift.


Newsec Maps: Vi har til enhver tid full markedsoversikt og tilgjengelige markedsdata som sikrer kloke beslutninger. Med få tastetrykk har vi en unik markedsoversikt. 

ANNET:
Annonsen kan være mangelfull ift. lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende leieavtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon. Det henvises for øvrig til skriftlige tilbud og selve avtaledokumentet (leieavtalen), med alle vedlegg.  Utleier er orientert om plikten til å legge frem energiattest for leietaker. Leietaker er selv ansvarlig for eventuelt å innhente et energisertifikat på eiendommen, dersom energiattest ikke fremlegges. I de tilfeller energiattest ikke foreligger bør interessenter legge til grunn at Eiendommen har laveste energiklasse.

Fasiliteter

  • Aircondition
  • Bredbåndstilknytning
  • Garasje/P-plass
  • Heis
  • Kantine

Kontaktperson