Fabrikkveien 27, Stavanger

Type lokale Kontor, Produksjon, Industri, Kombinasjonslokaler, Verksted
Størrelse 250 - 1000 m2
Adresse Fabrikkveien 27, 4033 Stavanger

Beskrivelse

NÅ KUN LEDIG KONTORER I 2. ETASJE! Svært rimelige kontorer i kontorfelleskap.

Rimelige kombinasjonslokaler med meget sentral beliggenhet på Forus. Rett ved bussvei, Tvedtsenteret med sine mange servicetilbud, Apply, Altus Intervention, Porsche, BMW osv. Eiendommen har svært god eksponering mot vei. De aktuelle lokalene tilpasses ny bruker til den standard som er ønsket.  Reguleringsformål er "Forretning/kontor/industri", og således åpner dette for en variert bruk.

INNHOLD:
1. etg.: nå kun 300 kvm lager/produksjon. Om lag 3,5 meter fri høyde under tak. P.t. delt inn i to soner, men dette kan tilpasses brukers behov/ønsker.  Det er også mulig å sette inn nye porter for best mulig logostikk i de aktuelle lokalene. Ekstra garasje for lagring kan også leies.
2. etg.: nå kun cirka 300 kvm kontor. Arealene kan deles opp i mindre enheter. Per nå innredet med 13 cellekontor, flere møterom og T-kjøkken. Innredning med rominndeling kan avtales med Utleier. Standard kan også tilpasses leietaker etter avtale. 


STANDARD:

Lokalene holder normal standard fra byggeår. Enkelte av sonene vil behøve enkelte oppgraderinger, men dette avtales med Utleier før overtakelse. (Se eksempelbilder som viser hvordan gulv kan utføres i hallene).  
Kontorene har parkett gulv og det er inndelt cellekontorer med glassfronter. Dog røper fargepalletten at det ikke er "siste skrik" hva angår innredning. Standard kan løftes i dialog med leietaker.
 

PARKERING:
God parkeringsdekning på egen grunn. 

BELIGGENHET:
Man finner det meste i umiddelbar nærhet: Golfbanen på Forus, Tvedt-Senteret med sine mange butikker og populære spisesteder, er i gangavstand, Apply, Porsche Senter Stavanger, BMW, hovedbussanlegget for Kolumbus m.v.. I nabolaget finner man også en rekke av landets mest attraktive arbeidsgivere, som f.eks. Equinor, Neptune Energy, Vår Energi, Aibel, Siemens, PwC, Boost ai, IBM osv. Det er korte avstander til det aller meste - eksempler:

Stavanger Lufthavn: ca. 5 min
Stavanger sentrum: ca 12 min
Sandnes sentrum: ca. 10 min
Forus Øst: ca 3 min
Hinna Park: ca 5 min.
Risavika: ca. 8 min.
Dusavika: ca 18 min.

 

ANNET:
Annonsen kan være mangelfull ift. lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende leieavtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon. Det henvises for øvrig til skriftlige tilbud og selve avtaledokumentet (leieavtalen), med alle vedlegg. Utleier er orientert om plikten til å legge frem energiattest for leietaker, men det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Utleier er oppfordret til å besørge eiendommen energiklassifisert. Leietaker er selv ansvarlig for eventuelt å innhente et energisertifikat på eiendommen, dersom energiattest ikke fremlegges. I de tilfeller energiattest ikke foreligger bør interessenter legge til grunn at Eiendommen har laveste energiklasse.


KONTAKT
: ta kontakt for utfyllende informasjon, eller for å avtale visning. Vi tar gjerne en gjennomgang for å avklare mulige romløsninger og se på hvordan man best mulig kan løse behovet til deres bedrift.


Newsec Maps: Vi har til enhver tid full markedsoversikt og tilgjengelige markedsdata som sikrer kloke beslutninger. Med få tastetrykk har vi en unik markedsoversikt. 

Kontaktperson