Svanholmen 4, Stavanger

Type lokale Kontor, Butikk, Handel, Lager, Logistikk, Kombinasjonslokaler
Størrelse 500 - 12792 m2
Adresse Svanholmen 4, 4033 Stavanger

Beskrivelse

Beskrivelse:
Svanholmen 4 er en eiendom beliggende med fantastiske muligheter for god eksponering mot så vel E-39 og en av de  best trafikkerte av/påkjørslene til og fra E-39. Den aktuelle avkjørselen leder blant annet til Equinor sitt hovedkontor, Tvedt Senteret, Elkjøp, osv. Eiendommen ligger i det som må betraktes som "origo" av Forusområdet med sine 40.000 ansatte. Hele 2500 bedrifter ligger i nærområdet. Setter man "passerspissen" i Svanholmen 4, kan man innenfor en radius med 30 minutter kjøring i alle retninger nå en befolkningsmengde på om lag 275.000 personer. På samme vis er dette en svært sentral plassering for å nå regionens bedrifter. Som distribusjons-nav vil denne eiendommen derfor egne seg utmerket. Eiendommen består foruten av kontorer også av store haller med fin takhøyde, tidligere benyttet for Postens logistikktjenester. 

NB! Reguleringen åpner imidlertid også for blant annet (plasskrevende) handel. 
Svært romslige utearealer med et stort antall P-plasser merket av for ansatte og besøkende.  Sykkelmotorveien er allerede bygget forbi bygget, og man slipper således usikkerhet rundt  båndlagte utearealer.Godt tilrettelagt for logistikk, med rampeløsninger og sluser på 2 sider av bygget.

Bygg:
Tomten er om lag 27 mål.
Samlet bygningsareal er ca. 12.800 kvm.
1. etg.: ca. 10.600 kvm: lager/logistikk/handel/lett produksjon/kontorer/møterom.
2. etg: kontorer/kantine/trimrom/garderober.
Frittstående vaskehall kommer i tillegg.

Det er mulig å endre arealfordelingen, og således øke kontorandelen om ønskelig. Videre kan alle arealer tilpases ny leietaker, herunder også oppgradere standard om dette anses nødvendig. 

Adkomst:
Enkel adkomst med bil/buss/lastebiler. Svært enkel aksess fra E-39.

Beliggenhet:
Sentralt plassert midt på Forus. Forus.Kort vei til det meste. Eksempler på anslått kjøretid:
Flyplass: 7 min.
Stavanger sentrum: ca 13 min
Sandnes sentrum: ca. 7 min.
Risavika: ca 11 min.
Dusavika: ca 20-25  min.

Standard:
God standard. Bygget fremstår som godt vedlikeholdt. Noe overflateslitasje etter forrige eiers bruk, men dette oppgraderes etter behov. Alle arealer kan tilpasses leietakers ønsker og behov.

PARKERING:
Parkering på egen grunn rett utenfor. Meget tilfredsstillende parkeringsdekning.

KONTAKT: Ta kontakt for utfyllende informasjon, eller for å avtale visning. Vi tar gjerne en gjennomgang for å avklare mulige romløsninger og se på hvordan man best mulig kan løse behovet til deres bedrift.


Newsec Maps: Vi har til enhver tid full markedsoversikt og tilgjengelige markedsdata som sikrer kloke beslutninger. Med få tastetrykk har vi en unik markedsoversikt. 

ANNET:
Annonsen kan være mangelfull ift. lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende leieavtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon. Det henvises for øvrig til skriftlige tilbud og selve avtaledokumentet (leieavtalen), med alle vedlegg.  Utleier er orientert om plikten til å legge frem energiattest for leietaker. Leietaker er selv ansvarlig for eventuelt å innhente et energisertifikat på eiendommen, dersom energiattest ikke fremlegges. I de tilfeller energiattest ikke foreligger bør interessenter legge til grunn at Eiendommen har laveste energiklasse.

Kontaktperson