Vassbotnen 11b, Sandnes

Type lokale Kontor
Størrelse 250 - 4860 m2
Adresse Vassbotnen 11b, 4313 Sandnes

Beskrivelse

EIENDOMMEN:
Et av de best eksponerte kontorbyggene på Forus. Bygge identitet ved valg av kontorlokasjon? Da kan dette være den optimale muligheten. Få bygg i vår region har så god eksponering mot E-39 som Vassbotnen 11b. Bygget har tidligere huset blant annet DNB, Ernst & Young og Aibel. Arkitektur og materialvalg understreker byggets kvaliteter. Det er valgt robuste og tidløse materialer i fasader og fellesarealer. 

Eiendommen skal nå opprustes betydelig, slik at man får en opplevelse av et moderne kontorbygg som står ut i mengden de neste 15-20 årene. Arkitekter har erbeidet med ulike skisser for å tilpasse bygget til dagens krav til arbeidsplasser. Det vektlegges fellesfunksjoner som skal skape "liv" og en sosial arena i eiendommens plan 1 og 3. Det er planlagt robuste og delikate konseptskisser som illustrerer hvordan man ivaretar den moderne arbeidsplass, der man like gjerne kan ha raske uformelle møter med kunder eller kollegaer i lounge-området, som i møteromspoolen som bygges på den stilige gangbroa i 3. etasje.

HVA SKILLER EIENDOMMEN TYDELIG UT:
- "Satellitt" i sentrum. Leietakerne i bygget kan også disponere arbeidsstasjoner og møterom i Stavanger sentrum, med fantastisk utsikt over havnen, oljemuseet, Natvigs Minde etc. (Se bilde). Man får "I pose og sekk", og kan spare tid de dagene man har møter i sentrum, eller den dagen man bør jobbe fra sentrum for å rekke det ene eller andre. (booking via app).
- Standarden skal overgår det meste - det legges opp til svært lekre, moderne løsninger, planlagt av noen av landets beste interiørarkitekter
- Et av regionens best eksponerte kontorbygg. Din logo på dette bygget = bygger din merkevare. (Ca 23 millioner kjøretøy passerer bygget i hver retning, hvert år!). 
- La selskapet assosieres med den kvaliteten bygget utstråler. 
- Alle får selskap får sin seksjon "skreddersydd" til sin bruk, og med ønsket standard.


INNHOLD:
(Nettoarealer)
1.etg: Kontorfløy på ca 550 m2, Lounge m/digital resepsjon, kantine, div. møterom, trimrom, garderober, 
2.etg.: 2 kontorfløyer på hhv ca. 450 m2 og ca 550 m2. 
3. - 5 etg.: Hver etasje med kontorlokaler på ca 785 m2 

STANDARD:
Vassbotnen 11B holder god standard, og oppgraderes ytterligere i disse dager. Lokaler kan tilpasses hver enkelt bnruker, og nyoppusede lokaler kan tas i bruk høst/vinter 2019. Bygget vil oppfylle alle forventninger som er til moderne kontorbygg.

ADKOMST: 
Eiendommen er svært lett tilgjengelig fra E-39, og Løwenstrasse sikrer god kommunikasjon øst/vest.  Det er kort reisetid fra eiendommen til hele regionen. Beliggende like ved bussveien som går fra Forus Øst - Forus Vest og skal videre til Stavanger Lufthavn. Den nye sykkel-motorveien vil også passere utenfor eiendommen, og bygget vil tilpasses de krav syklister stiller.
Cirka kjøretider:
Stavanger sentrum: 13 min.
Stavanger Lufthavn: ca 8 min.
Sandnes sentrum: ca. 6 min.
Forus Vest: 0 min.
Forus Øst: 2 min.
Risavika: ca. 10 min.
Dusavika: ca 20 min.

PARKERING:
Parkering på egen grunn rett utenfor. Meget tilfredsstillende parkeringsdekning.


KONTAKT
: Ta kontakt for utfyllende informasjon, eller for å avtale visning. Vi tar gjerne en gjennomgang for å avklare mulige romløsninger og se på hvordan man best mulig kan løse behovet til deres bedrift.


Newsec Maps: Vi har til enhver tid full markedsoversikt og tilgjengelige markedsdata som sikrer kloke beslutninger. Med få tastetrykk har vi en unik markedsoversikt. 

ANNET:
Annonsen kan være mangelfull ift. lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende leieavtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon. Det henvises for øvrig til skriftlige tilbud og selve avtaledokumentet (leieavtalen), med alle vedlegg.  Utleier er orientert om plikten til å legge frem energiattest for leietaker. Leietaker er selv ansvarlig for eventuelt å innhente et energisertifikat på eiendommen, dersom energiattest ikke fremlegges. I de tilfeller energiattest ikke foreligger bør interessenter legge til grunn at Eiendommen har laveste energiklasse.Kontaktperson