Petroleumsveien 6, Stavanger

Type lokale Kontor
Størrelse 250 - 9500 m2
Adresse Petroleumsveien 6, 4031 Stavanger

Beskrivelse

INNHOLD:
Eiendommen er bygget i flere byggetrinn og har et samlet areal på ca. 9.500 kvm BTA. 
1. etasje er i all hovedsak Utleid til Coop Prix, Forus blomster, Combi frisør og skjønnhetssalongen "egoist". Ytterligere leietakere på vei inn når SpareBank1 SR-Bank flytter ut.
2. - 4. etg: hver etasje er cirka 2.000 kvm BTA (Kan deles inn i mindre seksjoner, og alle arealer kan tilpasses deres bruk).
5. etg: ca. 500 kvm BTA (Utleid).

SpareBank1 SR-Bank leier i dag mesteparten av bygget, der det har vært hovedfunksjonen for SR-Banks bedriftsrettede virksomhet. Videre har hovedkontorfunksjonen, kundesenteret og næringsmeglingsavdelingen til EiendomsMegler 1 vært lokalisert i bygget. Også SR-Banks Private Banking har hatt sine kontorer i Petroleumsveien. EiendomsMegler 1 er i deler av bygget, med sin prosjektmeglingsavdeling i 1. etasje, og administrasjon, oppgjør og næringsmeglingsavdeling i 4. etasje.


Alle etasjer er naturlig delt i skallsikrede seksjoner noe som gjør bygget svært velegnet som flerbrukerbygg. 

STANDARD:
Eiendommen har gjennomgått betydelige oppgraderinger de siste årene, og har god standard. Eier har imdierltid planer om å "løfte" bygget ytterligere ved leietakerbytte, og det er allerede iverksatt konkrete planer som man griper tak i umiddelbart etter at dagens kontorleietakere flytter ut. (EiendomsMegler 1 og SpareBank1 bygger nytt hovedkontor, der de samler samtlige ansatte i Bjergsted).

Nye leietaker vil få ta del i det som vil fremstå som et moderne bygg, med flere stilige grep, som gjør eiendommen til en attraksjon for så vel leietakerne, som området rundt.
Illustrasjoner som viser tenkte oppgraderinger kommer medio mai.

PARKERING:
Svært tilfredsstillende parkeringsdekning på egen grunn. Det er rikelig med parkering rundt bygget, og eier disponerer også et antall P-plasser tilrettelagt for El-biler. 
Egen avlåst sone for sykkelparkering.

BELIGGENHET:
Nærmeste nabo er hovedkontoret til et av Nordens viktigste selskap - Equinor, som har sin hovedinngang rett ved hovedinngangen til Petroleumsveien 6. Samtidig er bussveien like ved, samt Scandic hotell, IKEA og 2020park i kort gangavstand. Kort vei til sentrale kommunikasjonsakser, som E-39, dobbelsporet med stasjon på Gausel, RV-44 og bussveien. Det er dessuten buss-stopp rett ved eiendommen.

Cirka kjøretid til ;

Stavanger Lufthavn: ca. 8-9 min
Stavanger sentrum: ca 12-13 min
Sandnes sentrum: ca. 6-8 min
Forus Øst: ca. 0 min
Hinna Park: ca. 5-6 min.
Risavika: ca. 10 min.
Dusavika: ca 20 min.
Gausel stasjon: ca. 2 min.

OMRÅDET:
Forus er av mange regnet som det viktigste næringsclusteret i Norge. I et tydelig definert geografisk område ligger det om lag 2500 bedrifter, med drøye 2 millioner kvm næringsareal, som huser rundt 40.000 ansatte:
Området kjennetegnes av bedrifter knyttet opp mot IT, teknologi, energi, handel og service. Klyngeeffekten skal ikke undervurderes, og man ser en stor leverandørindustri som lever side om side med f.eks de store oljeselskapene som ligger i området.

 

ANNET:
Annonsen kan være mangelfull ift. lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende leieavtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon. Det henvises for øvrig til skriftlige tilbud og selve avtaledokumentet (leieavtalen), med alle vedlegg. Utleier er orientert om plikten til å legge frem energiattest for leietaker, men det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Utleier er oppfordret til å besørge eiendommen energiklassifisert. Leietaker er selv ansvarlig for eventuelt å innhente et energisertifikat på eiendommen, dersom energiattest ikke fremlegges. I de tilfeller energiattest ikke foreligger bør interessenter legge til grunn at Eiendommen har laveste energiklasse.


KONTAKT: ta kontakt for utfyllende informasjon, eller for å avtale visning. Vi tar gjerne en gjennomgang for å avklare mulige romløsninger og se på hvordan man best mulig kan løse behovet til deres bedrift.


Newsec Maps: Vi har til enhver tid full markedsoversikt og tilgjengelige markedsdata som sikrer kloke beslutninger. Med få tastetrykk har vi en unik markedsoversikt. 

Kontaktperson