Orstadvegen 108, Klepp stasjon

Type lokale Kontor, Produksjon, Industri, Lager, Logistikk, Kombinasjonslokaler
Størrelse 516 - 1180 kvm
Adresse Orstadvegen 108, 4353 Klepp stasjon

Beskrivelse

1. GENERELT / INNHOLD:
Moderne kombinasjonsbygg på Orstad i Klepp. Området har hatt en betydelig vekst de siste 10 årene, og fremstår som et betydelig knutepunkt for industribedrifter på Jæren. Aktører som Kverneland, Veidekke, Masiv, Rubicon og DNF ligger i umiddelbar nærhet til eiendommen. Lokalene har en gunstig plassering i forhold til sentral infrastruktur, som FV 505 (passerer eiendommen), og med korte kjøreavstander til Forus, Sandnes, Time, Klepp sentrum m.v. Planlagt vei over Foss-Eikeland til E-39 vil gjøre eiendommen enda mer sentral i forhold til kommunikasjon sørover mot Bjerkreim, Sørlandet m.v. Cirka kjøretider fra eiendom: Se vedlagt info.

1. etg.: Lager / verksted: ca 450 kvm (med messaninsetasje): ca. 450 kvm + ca. 216 kvm.
2. etg.: kontor med tilhørende fasiliteter.  Ca 500 kvm.
Samlet brutto leieareal: ca. 1180 kvm BTA.

2. PARKERING OG ADKOMST 
Meget god parkeringsdekning. Lett tilgjengelig kundeparkering rett utenfor hovedinngangen. For øvrig er det togstopp i gangavstand til eiendommen. God adkomst også for tyngre kjøretøy. 


4. MATRIKKELINFORMASJON 
Knr. 1120// Bnr. 8// Bnr. 302

5. STANDARD 
Meget god standard – lokaler som for øvrig kan tilpasses bruker.

6. ANNET
Annonsen kan være mangelfull ift. lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende leieavtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon. Det henvises for øvrig til skriftlige tilbud og selve avtaledokumentet (leieavtalen), med alle vedlegg. Utleier er orientert om plikten til å legge frem energiattest for leietaker, men det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Utleier er oppfordret til å besørge eiendommen energiklassifisert. Leietaker er selv ansvarlig for eventuelt å innhente et energisertifikat på eiendommen, dersom energiattest ikke fremlegges. I de tilfeller energiattest ikke foreligger bør interessenter legge til grunn at Eiendommen har laveste energiklasse. 


KONTAKT: Ta kontakt for utfyllende informasjon, eller for å avtale visning. Vi tar gjerne en gjennomgang for å avklare mulige romløsninger og se på hvordan man best mulig kan løse behovet til deres bedrift.


Newsec Maps: Vi har til enhver tid full markedsoversikt og tilgjengelige markedsdata som sikrer kloke beslutninger. Med få tastetrykk har vi en unik markedsoversikt.  

Kontaktperson