Steinsvikvegen 274, Rådal

Type lokale Kontor, Butikk, Handel, Garasje, Parkering, Serveringslokale, Kantine, Undervisning, Arrangement
Størrelse 100 kvm
Adresse Steinsvikvegen 274, 5237 Rådal
Overtakelse Q1 2020

Beskrivelse

Nytt næringslokale i boligprosjekt som er ledig og klar for leietaker. Arealet er på 100 kvm med egen inngang. 

Det er allerede etablert en Rema 1000 butikk i nabobygget og det kommer Sushi restaurant og en italiensk restaurant i dette bygget. Spennende og attraktivt beliggenhet ved bybanen.

Lokalet passer bra for helserelatert drift/behandling, butikk, cafe, kontor eller lignende. 

Råstølen Park er et nytt prosjekt i regi av Skanska Norge. Råstølen Park er et helt nytt prosjekt med 281 leiligheter og 2 næringsseksjoner. Rema 1000 åpnet dagligvarebutikken i HUS I 15.august 2017.

Det ledige næringsarealet har stipulert ferdigstillelse desember 2018. Arealet egner seg som butikk, restaurant, cafe/bakeri, helse eller kontor. Næringsseksjonene vil være midtpunktet ved bybanetrasèen og ligger like ved bybanestoppet. 

Ved siden av er det ny skole som åpnet i august 2018 og en flerbrukshall som er under bygging. Skolen er en satelittskole av Sørhåshøgda skole med plass til ca. 200 elever. Tunesflaten Idrettshall vil inneholde en aktivitetsflate på 25x45 meter med tillegg av tilhørende fasiliteter som sosialt rom, areal for dans og scene, fleraktivitetsrom mm. Idrettshallen vil brukes til gym for skolen på dagtid og idrettslag på kveldstid.

Meget spennende beliggenhet ved Råstølen Park, som er en av de utvagte bybanestoppene med fokus på urbanisering til sentrumsformål av Bergen kommune.

Hele eller deler av arealet kan leies. Det er forventet overtagelse mot slutten av 2018, og det er beregnet klart for leietaker Q1 2019.

Komplett prospekt fås ved henvendelse hos megler.

 

Adkomst

Med bil: Fra Lagunen kjører du til høyre på RV 580, Fanavegen, mot sentrum. I 3. rundkjøring tar du av til venstre og inn på Steinsvikveien (FV179). Etter nye ca. 200 m tar du igjen til venstre og fortsetter rett frem i ca 1,5 km. Du vil da se Råstølen park på høyre side ved bybanestoppet
Råstølen.

Med Bybane: Råstølen er første bybanestopp etter Lagunen mot Flesland.

 

Beliggenhet

Næringslokalet har en strategisk og god plassering i Råstølen Park direkte ved bybanestoppet Råstølen. Råstølen ligger mellom Lagunen og Flesland.

Området har noe eldre bebyggelse og svært mange nyere boliger. Det er planlagt flere store feltutbygginger i området. På nabotomten kommer det skole og flerbrukshall

 

Standard

Næringslokalet er under bygging og oppføres i betong, og det blir nye moderne kvaliteter. Arealene blir tilpasset etter ønske fra leietaker. Se skisser/plantegning i prospekt. 

 

Innhold

Næringslokalet har et totalt areal på 489 kvm, hvor 30 kvm er teknisk rom.

Innredning og teknisk anlegg etter avtale.

 

Kontaktperson