Hoveveien 19, Sandnes

Type lokale Butikk, Handel, Lager, Logistikk, Kombinasjonslokaler
Størrelse 100 - 22000 kvm
Adresse Hoveveien 19, 4306 Sandnes

Beskrivelse

Beskrivelse:
Hoveveien 19 er en eiendom beliggende med fantastiske muligheter for god eksponering mot så vel E-39 og Jærbanen. Eiendommen ligger like utenfor indre sentrumskjerne i Sandnes, og er omringet av en rekke handelskonsepter, nær Gand VGS, Maxi Storsenter og en rekke store boligområder. Årsdaøgntrafikken på E-39 er på rundt 37.400 kjøretøy over Kvelluren-broen. Ny av/påkjørsel til E-39 til Hoveveien sikrer svært gode adkomstforhold. Det er også verdt å notere seg at Brueland stasjon gjør det mulig å reise med tog til Hoveveien.

Bygg:
Utbygger Masiv har betydelig erfaring med bolig- og næringsbygg. Således er man sikret en trygg og pålitelig kontraktsmotpart, som gang på gang har vist seg å levere kvalitet til gunstige vilkår. De oppfattes også som en utvikler som er lyttende til de behov kunden beskriver, samtidig som deres store erfaringsbase sikrer faglige innspill for å bygge rasjonelt og moderne. Det er mulig å få tilrettelagt kombinasjonsbygg skreddersydd brukers behov, og skissene i denne finn.no annonsen er således å betrakte som nettopp det; Grove mulighetsstudier, som må bearbeides i samråd med leietaker og Masivs arkitekt.

Adkomst:
Enkel adkomst med bil/buss/tog.

Beliggenhet:
Like ved Brueland stasjon, kun et par minutters kjøring utenfor indre sentrumskjerne i Sandnes. Det er også kort vei til ny av/påkjørsel til E-39. Man kjører til Forus på om lag 5-6 minutter. (Om lag 6 km).

Standard:
Tilpasses leietakers ønsker og behov.

Innhold:
Tomten er på drøye 27.000 kvm og har et totalt utbyggingspotensiale på  rundt 22.000 kvm, enten som et enkeltstående bygg, eller fordelt over flere bygg/byggetrinn. 

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1102
Gårdsnr: 39
Bruksnr: 529

Annet:
Annonsen kan være mangelfull ift. lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende leieavtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon. Det henvises for øvrig til skriftlige tilbud og selve avtaledokumentet (leieavtalen), med alle vedlegg. Utleier er orientert om plikten til å legge frem energiattest for leietaker, men det foreligger av naturlige årsaker ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. juni 2019. Utleier er oppfordret til å besørge eiendommen energiklassifisert ved ferdigstillelse. Leietaker er selv ansvarlig for eventuelt å innhente et energisertifikat på eiendommen, dersom energiattest ikke fremlegges. I de tilfeller energiattest ikke foreligger bør interessenter legge til grunn at Eiendommen har laveste energiklasse, med mindre det gjelder bygg under oppføring.

Vi understreker at området er i sluttfasen på omregulering til formålet lett industri/plasskrevende handel. Det tas således forbehold om at regulering går i orden. Reguleringsprosessen forventes ferdigstilt september 2019, og byggetid deretter vil være mellom 9-15 måneder, avhengig av kompleksitet i prosjektet.


KONTAKT: Ta kontakt for utfyllende informasjon, eller for å avtale visning. Vi tar gjerne en gjennomgang for å avklare mulige løsninger og se på hvordan man best mulig kan løse behovet til deres bedrift.


Newsec Maps: Vi har til enhver tid en unik markedsoversikt og tilgjengelige markedsdata som sikrer kloke beslutninger. . 

Kontaktperson