Sjølyst Plass 1-3, Oslo

Type lokale Kontor
Størrelse 700 - 1000 kvm
Adresse Sjølyst Plass 1-3, 0278 Oslo

Beskrivelse

Sjølyst Plass ligger kun 350 meter fra Skøyenstasjon, som tilbyr alt innen offentlig kommunikasjon. Eiendommen har umiddelbar på/av-kjøring til E18 og Ring 2, som gir en unik adkomst med bil. 

Eiendommen ligger midt i Karenslyst Alle som kan tilby alt innen varehandel og servering, samt en unik eksponering. 

Inngangsparti, kantine og garderobe er ferdigstillt i 2018, siste byggetrinn med utvidelse av Scandic hotellet og konferansesenter, antas ferdistilles i løpet av 2019. 

Fasiliteter

  • Aircondition
  • Alarm
  • Bredbåndstilknytning
  • Garasje/P-plass
  • Heis
  • Kantine
  • Kjøreport

Adkomst

Skøyenstasjon regnes som Oslos 3. største knutepunkt for offentlig kommunikasjon, noe som vil bli styrkes ytteligere mot ferdigstillelsen av Fornebubanen i 2025. 

Skøyenstasjon kan idag tilby lokaltog, flytog, samt en rekke buss forbindelser. I tilegg vil trikke trasseen som idag ligger på Hoff flyttes ned til Skøyen stasjon i forbindelse med ferdigstillelsen av Fornebubanen. Dette vil gjøre Skøyen til en unikt knutepunkt hvor alt av offentlig transport er samlet på et og samme punkt. 

Eiendommen har i tillegg direkte tilgang på sykkelnettet lags Frognerkilen og Bestumkilen, som gir god tilgang til aksen mot sentrum og Aker Brygge, samt Lysaker. 

Beliggenhet

Fjordbyen Vest:

Skøyen har siden 1980-tallet gjennomgått store endringer, der avikling av industrien ga rom for nye næringer og bymessig transformasjon. Kommuneplan for Skøyen, vedtatt i 1988 og revidert i 1994, la grunnlaget for den stortilte tranformasjonen av Thune og Karenslyst som vi ser idag. En rekke planer og føringer er lagt til grunn for byplanangep Skøyen, og vil ha betydning for arbeidet med ormrådet rundt Skøyen. 

Skøyen er i transformasjon, og hensikten med byplanangrepet er å sikre en fremtidsrettet og helhetlig utvikling. Byplanangrepet viser en overordnet disposisjon som omfatter prinsippene for arealbruk, struktur for offentlig rom, bygghøyder, utnyttelse og trafikksystem. 

Skøyen er vist som kollektivtknutepunkt både i gjeldende og foreslått kommuneplan "Oslo mot 2030", og Ruter planlegger stasjon for Fornebubanen på Skøyen. Planarbeidet for Skøyen inngår sammen med planer for Vækerø og Lysaker i et større område, som i kommuneplan "Oslo mot 2030" er avsatt med krav og områderegulering. Planprogram for Fornebubanen ble fastsatt i 2014, og fastsetter rammene for planlegging of utredning av T-baneforbindelse mellom Lysaker og Majorstuen via Skøyen, med tilhørende stasjonsområder. 

Innhold

Ledige lokaler:

  • 5 etasje: 1 000 m² 

Parkeringsplasser

15

Kontaktperson

Gudmund Harlem +47 922 27 103