Finn personen du søker

Advisory Property Asset Management

Ledelsen i Property Asset Management

Hilmar Auran Head of Property Asset Management in Norway +47 924 53 053
Rune Mikaelsen Head of Asset Management, Newsec Property Asset Management in Norway +47 982 47 999
Gjermund Fossnes Head of Commercial Management, Newsec Property Asset Management in Norway +47 930 94 891
Bertil Møller Fyrileiv Head of Legal Department, Newsec Property Asset Management in Norway +47 959 17 059
Tor-Even Stamnes Teknisk sjef +47 902 30 010
Trond Arne Espås Finance Manager +47 918 15 273
Wenche Jacobsen Head of Financial Management, Newsec Property Asset Management in Norway +47 982 47 953
Silje Rodahl Head of Quality and Sustainability +47 930 16 551
Irene Sørum Amundsen Head of HR +47 922 41 417
John Instanes Avdelingsleder Kristiansand +47 924 99 808
Solfrid Michalsen Avdelingsleder Stavanger +47 452 60 709
Kjartan Gundersen Avdelingsleder Bergen +47 901 24 118
Magne Vindvik Avdelingsleder Bodø +47 901 57 625
Bilde av Roar Klo, avdelingsleder i Tromsø, Newsec Basale
Roar Klo Avdelingsleder Tromsø +47 970 43 521
Bilde av Terje Mannsverk, avdelingsleder i Tromsø, Newsec Basale
Terje Mannsverk Avdelingsleder Tromsø +47 994 35 945

Administrativ forvaltning

Rune Mikaelsen Head of Asset Management, Newsec Property Asset Management in Norway +47 982 47 999
Gjermund Fossnes Head of Commercial Management, Newsec Property Asset Management in Norway +47 930 94 891

Økonomisk forvaltning

Wenche Jacobsen Head of Financial Management, Newsec Property Asset Management in Norway +47 982 47 953

Teknisk forvaltning

Tor-Even Stamnes Teknisk sjef +47 902 30 010

Driftstjenester

Tor-Even Stamnes Teknisk sjef +47 902 30 010

Forvaltningsrådgivning

Karoline P. Lofstad Advisor, Newsec Property Asset Management in Norway +47 959 10 828

Brann-, energi- og teknisk rådgivning

Stacy Hanssen Daglig leder, Newsec Project +47 940 05 068
Sandra Winge Avdelingsleder brann, Newsec Project +47 957 74 938
Anja Myreng Skaran Avdelingsleder energirådgivning, Newsec Project 958 48 707