Newsec Property Outlook

Vår 2021

I siste utgave av Newsec Property Outlook har Newsec sett på fremtiden for kontorlokaler, og kan slå fast at trender innen fleksibilitet, effektivitet, bærekraft og geografisk beliggenhet vil påvirke markedet framover.

Nøkkelinnsikter

  • En medarbeider på et kontor i Norden har i gjennomsnitt 18 kvadratmeter til rådighet på sin arbeidsplass. Tallet er ca. 10 kvadratmeter per person i et moderne kontor.
  • Tendensen til økt tilflytning til regionale byer fra hovedstedene ble forsterket av covid-19 i 2020
  • Det er oppført betydelig færre kontorer i de nordiske regionale byene sammenlignet med hovedstedene – også målt i forhold til innbyggertall – og det finnes et potensial i de regionale byene.
  • 90 prosent av kommende kontorprosjekter i nordiske hovedsteder får internasjonal sertifisering, mens tallet er 70 prosent i regionale byer.
  • Mer enn 50 prosent av eksisterende kontor i sentrale deler av de nordiske hovedstedene eies av langsiktige eiere som ikke har til hensikt å selge innen overskuelig fremtid.

Kontakt

Øyvind Johan Dahl Head of Strategic Analysis, Newsec Advisory in Norway /Partner +47 957 20 763