Newsec Property Outlook

Vår 2020

Vår 2020

Tilbake til fremtiden – hva venter eiendomsbransjen

Eiendommer i Norden og Baltikum har hatt en kraftig blomstring, med rekordvolum i Sverige, så vel som i Norden som helhet. I løpet av de siste fem årene er det oppnådd transaksjonsvolum på over 40 milliarder euro hvert år i Norden, og gjennomsnittlig totalavkastning for eiendommer i regionene har vært over 10 prosent i hvert av disse årene. Samtidig svekkes makroøkonomiske indikasjoner, og det ser ut til å indikere at ting vil bli verre før de blir bedre. Bør vi være bekymret for fremtiden til eiendommer?

I denne utgaven av Newsec Property Outlook bruker vi vår betydelige ekspertise og erfaring fra eiendomsbransjen for å kartlegge fremtiden for nordiske og baltiske eiendomsmarkeder.

Nøkkelinnsikt

  • I 2021 forventer Newsec ny rekord i transaksjonsvolum på 50 milliarder euro i Norden - som vil være det sterkeste volumet i den neste femårsperioden
  • Det har vært en økning på nesten 100 prosent i investeringsfordelingen til eiendom blant pensjonsfond de siste 15 årene, med en økning fra gjennomsnittlig 5,8 prosent i 2005 til 10,9 prosent i 2019