Newsec Property Outlook

Vår 2019

Vår 2019

(Co-)working 9 to 5 – Is that the new way to make a living?

Delingsøkonomien fortsetter å ta verden med storm, og spesielt co-working har hatt en slående vekst de siste årene. Norden er ikke noe unntak. Både lokale og internasjonale co-working operatører har valgt å etablere og utvide lokasjoner bredt i de nordiske og baltiske byene. I den siste utgaven av Newsec Property Outlook analyserer vi trendene av co-working og ser på hvordan det vil påvirke eiendomsmarkedet.

NØKKELINNSIKTER

  • Kvadratmeterområdet for Co-working i Norden og Baltikum har vokst med 36 prosent på ett år (2017-2018). Dette er en sterk vekst som kommer til å øke med ytterligere 24 prosent det kommende året (2018-2019).
  • Co-working som en andel av den totale kontormassen kommer til å fortsette og vokse, fra 1,5 prosent i 2017 til om lag 2,5 prosent i 2019.

Newsec Property Outlook er en gratis rapport som beskriver og prognostiserer eiendomsmarkedet i Nord-Europa. Siden 2001 har Newsec publisert rapporten to ganger i året, og det har blitt et nyttig verktøy for investorer, eiendomsbesittere og leietakere i eiendomsbransjen. Rapporten gir en oversikt over Newsecs oppfatning av makroøkonomiske trender og utvikling av eiendomsbransjen hvert halvår.