Newsec Property Outlook

Høst 2022

ESG – et ansvar som aldri sover

I siste utgave av Newsec Property Outlook har Newsec analysert ESG-trender i det nordiske og baltiske eiendomsmarkedet. Newsec har identifisert en rekke ESG-trender på eiendomsmarkedet som ikke har blitt belyst tidligere.

ESG står øverst på agendaen for mange eiendomsfirmaer i Norden og Baltikum. Til tross for at interessen er høy og investeringene øker, er det flere områder innen ESG som ikke er utforsket fullt ut, mens andre er i ferd med å modnes. De kommende årene vil garantert bli preget av innovasjon og utforskning innen temaet, hvor synergier mellom digitalisering og ESG vil bli realisert.

Nøkkelinnsikt

  • ESG står øverst på agendaen. Transaksjonsvolumet for miljøsertifiserte bygg har økt kraftig og utgjør i dag mer enn 10 % av det totale transaksjonsvolumet.
  • Eiendom er langt unna å være modent innen ESG. Totalt antall sertifiserte bygninger utgjør kun 0,38 % av den totale beholdningen, hvor næringsbygg (hoteller, restauranter, kontor og detaljhandel) skiller seg ut med 1,90 % av beholdningen som er miljøsertifisert. Dette fenomenet har sannsynligvis oppstått på grunn av press og forespørsler som eksisterer i hele verdikjeden, fra byggefirma til leietakere.
  • Sosiale initiativ er fortsatt relativt lite utforsket. Målt gjennom obligasjonsemisjoner er Norden en av de mest aktive i Europa når det gjelder grønne obligasjoner, men en av de minst aktive innen sosiale obligasjonsemisjoner.
  • Sosiale tiltak kreves – kan eiendomsselskaper utgjøre en forskjell? Når man ser på segregeringsstatistikk, skiller Norden og spesielt Sverige seg ut internasjonalt – noe som understreker behovet for disse initiativene.
  • Fremover vil fremveksten av digitalisering innen eiendomsmarkedet akselerere og gjøre det mulig for selskaper å nå mål når det gjelder ESG. Det vil komme flere reguleringer, og økt bevissthet rundt ESG vil bli den nye normalen.

Kontaktperson

Øyvind Johan Dahl +47 957 20 763