Newsec Property Outlook

Høst 2021

Storage is the new black

Høst 2021

I denne utgaven av Newsec Property Outlook ser Newsec på trendene i logistikksegmentet i Norden og Baltikum.

I korte trekk kan Newsec konkludere med at logistikk er mangelvare i Norden og Baltikum, at morgendagens marked vil være drevet av digitalisering, ESG og ny teknologi og at utenlandsk interesse fortsetter å presse ned yielden.

OPPSUMMERING

  • Internasjonale investorer står for mer enn 50 % av logistikktransaksjonene i Norden og Baltikum – det desidert mest attraktive segmentet for utlendinger. Logistikksegmentet var det raskest voksende segmentet og sekundære segmenter som lett industri/lager har også fått et enormt løft som følge av dette.
  • Det er generelt begrenset med logistikkeiendom i Norden og Baltikum som ligger bak flere mindre europeiske markeder basert på areal og per innbygger.
  • Yieldgapet mellom kontor og logistikk har falt betydelig de siste fem årene, fra 200 bps til under 100 bps, og er forventet å falle ytterligere.
  • 2021 blir det sterkeste transaksjonsåret i Norden og Baltikum noensinne – i stor grad drevet av den sterke interessen i logistikksegmentet.
  • Logistikk i morgen vil være vesentlig annerledes enn logistikk i dag – digitalisering, ESG og ny teknologi vil drive markedet.

 

Kontaktperson

Øyvind Johan Dahl +47 957 20 763