Newsec Property Outlook

Høst 2020

Høst 2020

Koronapandemiens påvirkning på eiendomsbransjen

I denne utgaven av Newsec Property Outlook utforsker Newsec hvordan spredningen av covid-19 på virker det nordiske eiendomsmarkedet.

En av konklusjonene er at pandemien forsterker og fremskynder mange tendenser. Rapporten fokuserer på de fem hovedtrender som har blitt framskyndet av koronapandemien: offentlige eiendommer er blant topp tre segmenter i hele Norden, økt etterspørsel etter fleksibilitet, revitalisering av regionale byer, fusjonen mellom logistikk og handelssegmentet, samt mangelen på alternativer til eiendomsinvesteringer.

Nøkkelinnsikt

  • Transaksjonsvolumet i Norden og Baltikum utgjorde 15,9 milliarder Euro de første seks månedene av 2020, og det er 10 prosent svakere enn det historiske gjennomsnitt.
  • Volumet har vært drevet av det svenske markedet, som sto for nesten 50 prosent av det nordiske transaksjonsvolumet i Q1 og 60 prosent i Q2. Det er på linje med det svenske historiske gjennomsnittet.

Kontakt

Øyvind Johan Dahl Head of Strategic Analysis, Newsec Advisory in Norway /Partner +47 957 20 763