Newsec Property Outlook

Høst 2019

Hvordan er framtidsutsiktene for handelseiendommer?

Høst 2019

Hvordan er framtidsutsiktene for handelseiendommer?

I denne utgaven av Newsec Property Outlook tar Newsec temperaturen på handelseiendommer. Resultatet viser at det er stor spredning i segmentet. De beste handelseiendommene fortsetter å blomstre, hvor 2019 har vist seg å bli et av de sterkeste årene. Handel av middels kvalitet begynner å møte motstand, mens dårlig handel som har sakket akterut en stund, kommer til å få det enda tøffere.

NØKKELINNSIKTER

  • 2019 er første året på lenge hvor leieprisene går ned med 3 prosent for handel sett under ett
  • Handelsparker gjør det aller best med en økning i leiepriser på fire prosent

Newsec Property Outlook er en gratis rapport som beskriver og prognostiserer eiendomsmarkedet i Nord-Europa. Siden 2001 har Newsec publisert rapporten to ganger i året, og det har blitt et nyttig verktøy for investorer, eiendomsbesittere og leietakere i eiendomsbransjen. Rapporten gir en oversikt over Newsecs oppfatning av makroøkonomiske trender og utvikling av eiendomsbransjen hvert halvår.