Newsec Property Outlook

Høst 2018

Høst 2018

Internasjonale investeringer i de nordiske landene har vokst de siste årene. Det er imidlertid mindre kjent at en økende andel av disse investeringene på tvers av landegrensene har en tendens til å være inter-nordiske. I denne utgaven av Newsec Property Outlook har vi analysert hvordan transaksjoner på tvers av landegrensene har utviklet seg over tid.

Innsikt

Utenlandske investeringer i de nordiske landene har økt de siste årene. Inter-nordiske investeringer har historisk sakket seg, men har økt tempoet de siste årene. 2018 ser ut til å være det første året hvor inter-nordiske investeringer utgjør en større andel av transaksjonsvolumet enn andre utenlandske investeringer. I første halvår 2018 representerte inter-nordiske investeringer 24 prosent av totalvolumet mens andre utenlandske investeringer utgjorde 16 prosent.

Inter-nordiske investeringer er i ferd med å øke, og nordiske investorer har klare preferanser som er av vesentlig forskjell fra andre utenlandske investorer. Andre utenlandske investorer foretrekker primæreiendommer som kontorer og detaljhandel, spesielt i hovedstaden. Blant de beste investeringene gjort av nordiske investorer finner vi boligeiendom i København og offentlig eiendommer i regionale byer i Sverige, samtidig som vi ser at andre ikke-primære eiendommer er på fremmarsj.