Newsec Property Outlook

Høst 2017

Høst 2017

I de siste årene har det svenske eiendomsmarkedet vært rødglødende. Eiendomsprisene har skutt i været, transaksjonsvolumene har hatt en sterkt økning og svenske eiendomsaksjer har steget. Eiendomsmarkedet befinner sig i en høykonjunktur og har opplevd stigende verdier siden 2010. Bransjen har blomstret i flere år - men samtidig har risiko og usikkerhet økt. I dette nummeret av NPO diskuterer Newsec spørsmålet som alle i bransjen lurer på; hva vil utløse den neste krisen i eiendomsmarkedet?

Siden 2014 har det svenske transaksjonsmarkedet oppnådd historisk høye nivåer hvert år. I fjor, 2016, nådde markedet et nytt rekordnivå på over SEK 200 milliarder (for transaksjoner over SEK 40 millioner). Første halvdel av 2017 har vært ennå en sterk transaksjonsperiode i det svenske eiendomsmarkedet, men litt roligere enn forrige rekordår. Halvårstotalen på SEK 85,4 milliarder kan sammenlignes med halvårstallet på SEK 94,2 milliarder i 2016. I Newsec kan vi ikke se at det i første halvår har skjedd noen svekkelse i det svenske eiendomsmarkedet. Snarere er vår vurdering at det litt lavere halvårsvolumet i stor grad skyldes tilbudet av eiendommer som ikke samsvarer med den høye etterspørselen.