Rapporter

Dyptgående analyser

Her kan du laste ned våre rapporter og følge med utviklingen på det norske og det nordiske eiendomsmarkedet. Vi leverer en rekke markedsrapporter for ulike segmenter i tillegg til vår transaksjonsliste som viser gjennomførte transaksjoner i siste kvartal. Newsec utarbeider også nøkkeltall for de fleste typer næringseiendom og markedsområder. 

Vår 2022

Newsec Property Outlook

I denne utgaven av Newsec Property Outlook ser Newsec på trendene i markedet for fysisk...
Høst 2021

Newsec Property Outlook

I denne utgaven av Newsec Property Outlook ser Newsec på trendene i logistikksegmentet i Norden...

Markedsrapport fra Newsec

  • Markedsrapport vinter 2023 Les mer
  • Markedsrapport høst 2022 Les mer
  • Markedsrapport sommer 2022 Les mer

Quality board og Yield

Newsec sin yieldtabell baserer seg på observerte transaksjoner i transaksjonsmarkedet og settes kvartalsvis i Newsec Quality Board. Endringer siden sist kvartal er markert med fet skrift.