Rapporter

Dyptgående analyser

Her kan du laste ned våre rapporter og følge med utviklingen på det norske og det nordiske eiendomsmarkedet. Vi leverer en rekke markedsrapporter for ulike segmenter i tillegg til vår transaksjonsliste som viser gjennomførte transaksjoner i siste kvartal. Newsec utarbeider også nøkkeltall for de fleste typer næringseiendom og markedsområder. 

Vår 2018

Newsec Property Outlook Vår 2018

Få en oppsummering av 2017 for de nordiske og baltiske eiendomsmarkedene.
1. utgave 2018

Basalerapporten

I denne utgaven av Basalerapporten ser vi nærmere på innovasjon og digitalisering i...

Markedsrapport fra Newsec

  • Markedsrapport vinter 2023 Les mer
  • Markedsrapport høst 2022 Les mer
  • Markedsrapport sommer 2022 Les mer

Quality board og Yield

Newsec sin yieldtabell baserer seg på observerte transaksjoner i transaksjonsmarkedet og settes kvartalsvis i Newsec Quality Board. Endringer siden sist kvartal er markert med fet skrift.