RAPPORTER

Dyptgående analyser

Her kan du laste ned våre rapporter og følge med utviklingen på det norske og det nordiske eiendomsmarkedet. Vi leverer en rekke markedsrapporter for ulike segmenter i tillegg til vår transaksjonsliste som viser gjennomførte transaksjoner i siste kvartal. Newsec utarbeider også nøkkeltall for de flestse typer næringseiendom og markedsområder. 

Newsec Property Outlook

Denne utgaven av Newsec Property Outlook tar for seg relasjonen mellom de nordiske landene. Hvordan ser investeringstrendene ut?
1. utgave 2017

Basalerapporten

Vi ser nærmere på temaet leietakertilpasninger, og de økonomiske problemstillinger som utleier ...
Vår 2017

Newsec Propterty Outlook

Få den siste analysen av eiendomsmarkedet i Nord-Europa. I denne utgaven ser vi på ...
Høst 2017

Newsec Property Outlook

Hva vil utløse den neste krisen i eiendomsmarkedet? Dette diskuterer Newsec nærmere i høstens ...
Vår 2018

Newsec Property Outlook Vår 2018

Få en oppsummering av 2017 for de nordiske og baltiske eiendomsmarkedene.
1. utgave 2018

Basalerapporten

I denne utgaven av Basalerapporten ser vi nærmere på innovasjon og digitalisering i ...
2. utgave 2018

Basalerapporten

Eiendomsmarkedet blir stadig mer konsolidert, og teknologiutvikling, digitale løsninger og nye ...

NEWSEC INSIGHT HOLDER DEG OPPDATERT

  • Vårt digitale markedsbrev dekker markedet for kontor, handel, hotell, logistikk og bolig i Norge, samt den makroøkonomiske situasjonen lokalt og globalt. Les mer

YIELDS Q4 2018

  • Newsec sin yieldtabell baserer seg på observerte transaksjoner i transaksjonsmarkedet og settes kvartalsvis i Newsec Quality Board. Endringer siden sist kvartal er markert med fet skrift. Les mer

Tidligere utgaver av Basalerapporten