Referanser

Skullerud Park

Skullerud Park

Newsec bistod Anders Opsahl og Opsahl Gruppen i 2018 med å kjøpe ca. 92 mål tomt som Opsahl festet av KLP. Opsahl eier byggene som står på grunnen, men ønsket en helhetlig utvikling av hele Skullerud – Skullerud Park. Grunnen ble i sin tid ekspropriert fra Opsahls bestefar.

Gjennom en lengre prosess bistod Newsec Opsahl Gruppen både med forhandlinger mot KLP og på finansieringssiden. 

Eiendommen ble til slutt solgt for MNOK 500.

  • Sammendrag Kjøp av festetomter
  • Sted Skullerud, Oslo
  • Kunde Opsahl Gruppen
  • Status 2018
  • Tjenester Transaksjon