Referanser

QB

QB

Newsec var engasjert av Peab Eiendomsutvikling AS og Tromsø Skotøimagasin AS for å selge QB, et 9 570 kvm kontorbygg i Tromsø under opparbeidelse som er 50% utleid til offentlig leietaker. Eiendommen hadde under salgsprosessen en vektet leietid på ca. 12 år.
Eiendommen fikk høy interesse fra flere finansielle aktører som ønsket et fotfeste i Tromsø.

  • Sammendrag Salg av kontoreiendom
  • Sted Tromsø
  • Kunde Peab og Tromsø Skotøimagasin
  • Status 2017
  • Tjenester Transaksjon