Referanser

Project Monet

Project Monet

På vegne av Nordea Liv hadde Newsec i 2018 mandat på salg av en eiendomsportefølje i Sandvika i Bærum. Porteføljen hadde en brutto leie 2018 på i overkant av MNOK 19, og en samlet vektet gjenværende leietid på 12 år.

Porteføljen bestod av en boligdel med 50 leiligheter utleid til Bærum kommune med vektet leietid på ca. 19 år, og en brutto leie på ca. MNOK 10.
Den andre var en retail-del med vektet leietid på ca. 4 år, og en brutto leie på MNOK 9.

Total kjøpesum var på ca. MNOK 420, og kjøper var sveitsiske UBS.

  • Sammendrag Salg av eiendom
  • Sted Sandvika
  • Kunde Nordea Liv
  • Status 2018
  • Tjenester Transaksjon