Referanser

NRK Marienlyst

NRK Marienlyst

Newsec, sammen med Hadrian Eiendom, solgte i 2020 NRK sitt hovedkontor på Marienlyst i Oslo.

NRK sin eiendom var på i overkant av 84 mål, med det verneverdige og ikoniske Kringkastingshuset og Store Studio på ca. 36.000 m2.

I planprogrammet for eiendommen er det skissert i overkant av 100.000 m2 BRA bolig og 12.500 m2 næring. Prosessen fikk interesse fra alle de store utviklingsmiljøene i Norge og Norden.

Basert på antatt utnyttelse bolig og næring gir transaksjonen et volum på ca. MrdNOK 5. Transaksjonen er en av de største av enkelteiendom i Norges historie.

Kjøper av eiendommen var Ferd.

For henvendelser, vennligst kontakt Håkon Styrvold eller Jørgen Schartum.

  • Sammendrag Salg av eiendom
  • Sted Oslo
  • Kunde NRK
  • Status Pågående
  • Tjenester Transaksjon