KLP Eiendom

KLP Eiendom

KLP Eiendom er en av landets største eiendomsbesittere med over 2,5 millioner fordelt på kontor-/næringslokaler, kjøpesentre, hoteller og festetomter på over NOK 85 milliarder, fordelt på Danmark, Sverige og Storbritannia i tillegg til Norge. KLP har i dag om lag halvparten av eiendomsporteføljen ute til ekstern verdivurdering i løpet av kalenderåret, hvor Newsec har gjennomført kvartalsvise vurderinger siden 2011. Eiendommene er fordelt over Stor-Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger og Sandefjord.  

  • Sammendrag Kvartalsvis verdivurdering
  • Sted Norge
  • Kunde KLP Eiendom
  • Tjenester Verdivurdering