Referanser

Project Kjellerholen

Project Kjellerholen

Newsec fikk i utgangspunktet mandat av Clarkson Platou til å selge Jogstadveien 25 på Kjeller. Newsec kombinerte eiendommen med de to tilhørende naboeiendommene, Kjellerholen 7 og Kjellerholen 9, eid av det britiske oppkjøpsfondet, Kildare Partners, og skapte en stor salgspakke. Med samlet leieinntekter på over MNOK 36 fikk porteføljen interesse fra flere nasjonale aktører.

Eiendommene utgjør totalt ca. 25 000 kvm og består av lager, kontor, og handelsarealer i form av bilforhandlere. Alle eiendommene står på en festetomt med tilhørende festeavtale som utløper i 2050 med opsjon på 49 år.

Det var tidligere eier Union Gruppen's Union Real Estate Fund II som kjøpte eiendommene fra Clarkson Platou og Kildare Partners.

  • Sammendrag Salg av kombibygg
  • Sted Kjeller
  • Kunde Clarkson Platou & Kildare Partners
  • Status 2019
  • Tjenester Transaksjon