Referanser

Fornebu sentrum II

Fornebu sentrum II

Newsec var rådgiver for KLP i forbindelse med salget av Fornebu Sentrum II. Newsec var tidligere rådgiver for Koksa AS i salgsprosessen av nabotomten Fornebu Sentrum I. Fornebu Sentrum II inkluderte ca. 40 daa. i tomteareal regulert til boligformål på Koksa på Fornebu. Eiendommen fikk stor interesse blant aktørene i markedet og det var til slutt Aker eide FP Eiendom, tidligere Fornebuporten Holding AS, som kjøpte eiendommen for ca. 490 millioner.

  • Sammendrag Tomtesalg
  • Sted Fornebu
  • Kunde KLP
  • Status 2017
  • Tjenester Transaksjon