Referanser

Verdivurdering av næringseiendommer

Olav Thon Eiendomsselskap ASA

Newsec har siden 2012 verdsatt de største eiendommene i Olav Thon Eiendomsselskap ASA på kvartalsvis basis. Olav Thon Eiendomsselskap er i dag Norges ledende kjøpesenteraktør og porteføljen inneholder blant annet Sandvika Storsenter, Storo Storsenter, Amfi Moa og Lagunen Storsenter. I tillegg til kjøpesenter inneholder porteføljen som Newsec verdsetter også kontor-, bolig- og hotelleiendommer, blant annet Munkedamsveien 45 og Karl Johans gate 25. I 2018 ble Newsec videre forespurt om å verdsette de største eiendommene i Thon Holding på årlig basis.

I 2013 gjennomførte Newsec også verdsettelse av alle eiendommene som skulle etableres i Olav Thon Stiftelsen.

  • Sammendrag Verdivurdering av næringseiendommer
  • Sted Hele landet
  • Kunde Olav Thon Eiendomsselskap ASA
  • Tjenester Verdivurdering