Referanser

Fornebu Sentrum I

Fornebu Sentrum I

På vegne av Koksa AS (eid av Siva Eiendom, Fred. Olsen, Selvaag Eiendom, Dnb Bank, Linstow og Schage) hadde Newsec mandat på å selge Fornebu Sentrum I – et tomteområde på 82,6 daa på Fornebu. Tomten er beliggende over området som skal bli endestasjonen på Fornebubanen når den står ferdig.
I forslag til Kommunedelplan 3 for Fornebu var tomten da salget ble gjennomført avsatt til bolig og næring, med en utnyttelse på 170-200 % BRA. Eksisterende bygningsmasse på eiendommen genererte leieinntekter på MNOK 21,5.

Gjennom en lengre salgsprosess, med flere interessenter, ble eiendommen solgt til Selvaag Bolig og Trond Mohn for MrdNOK 1,55.

  • Sammendrag Salg av boligprosjekt
  • Sted Fornebu, Bærum
  • Kunde Koksa Eiendom
  • Status 2017
  • Tjenester Transaksjon