Referanser

Entra portefølje

Entra portefølje

På vegne av Entra, et av Norges største eiendomsselskap, hadde Newsec mandat på salg av en eiendomsportefølje på Østlandet. Porteføljen bestod av fire eiendommer, alle fullt utleid til offentlige leietakere, bl.a. Politiet og NAV.

Porteføljen ble solgt samlet til svenske Hemfosa, og ble deres første eiendomskjøp i Norge. I tillegg ble de to eiendommene slått sammen med ytterligere to av Entras eiendommer beliggende rett nord for Oslo.

Det totale transaksjonsvolumet var på MrdNOK 1.375 – 17% over bokført verdi.

  • Sammendrag Salg av eiendomsportefølje
  • Sted Østlandet
  • Kunde Entra
  • Status 2014
  • Tjenester Transaksjon