Kundereferanser

KLP Eiendom Newsec har gjennomført kvartalsvise vurderinger for KLP siden 2011.
Storebrand Newsec gjennomfører kvartalsvis verdivurdering av deler av eiendomsporteføljen til Storebrand
Entra: Verdivurdering av porteføljen Newsec har siden 2017 gjennomført kvartalsvis verdivurdering av eiendomsporteføljen til Entra.
Bohus sentrallager Newsec ble engasjert av Bohus AS til å selge deres nye sentraldistribusjonslager.
Prosjekt Terra Newsec ble engasjert av Møller Eiendom for å selge Bilittveien 6 og Lønningsflaten 22.
Byfjordparken Newsec bistod GMC Eiendom med salg av 3 BREEAM Excellent nybygg i Stavanger sentrum i 2021.
Grensen 19 På vegne av Norsk Luthers Misjonssamband er Newsec nå i markedet med Grensen 19.
Midtåsenhjemmet På vegne av forvalter Obligo, og eier Blackstone, solgte Newsec Midtåsenhjemmet på Nordstrand i Oslo.
Prosjekt Cecilie Newsec var engasjert av Anders Opsahl Holding AS og Backe Prosjekt AS for å selge Cecilie Thoresens vei 13 –...
Project Kjellerholen På vegne av Clarkson Platou og Kildare Partners solgte Newsec Jogstadveien 25, Kjellerholen 7 og Kjellerholen...
Project Nexus Catella Real Estate AG engasjerte Newsec som megler i forbindelse med salget av Project Nexus, tre handel- og...
Skullerud Park Newsec bistod Anders Opsahl og Opsahl Gruppen i 2018 med å kjøpe ca. 92 mål tomt som Opsahl festet av KLP.