Operativt forum for ESG i næringseiendom

Newsec inviterer deg som har ESG- og rapporteringsansvar til Operativt forum ESG i næringseiendom.

De siste månedene har vi vært i dialog med en rekke sentrale eiendomsaktører og flere har ytret ønske om et felles forum for erfaringsutvekslinger knyttet til ESG. Vi ønsker derfor å legge til rette for en uformell arena hvor nøkkelpersoner med ESG- og rapporteringsansvar i eiendomsselskaper får anledning til å dele sine erfaringer og diskutere det praktiske arbeidet med bærekraft.

Agenda og hyppighet
Ved å samles for å diskutere forhold som energioppfølging, tilgang på data, sertifiseringer og endringer i standarder og lovverk, kan vi sammen bidra til et høyere kunnskapsnivå i bransjen.

Vi legger opp til at Operativt forum for ESG i næringseiendom kan være en arena hvor vi møtes annenhver måned.

Tidspunkt

  • Tid: Nærmere informasjon kommer
  • Sted: Oslo

Vet du om flere dette kan passe for?
Send en e-post til anja.skaran@newsec.no dersom det er andre aktører eller enkeltpersoner du ønsker å invitere til dette forumet.

I første omgang settes en begrensning på maks to deltakere per selskap.

 

 

Meld deg på

Les Newsec Basales personvernerklæring