VERDIVURDERING

Nord-Europas største verdivurderer

Newsec er Nord-Europas største aktør innen verdsettelse av næringseiendom. Årlig utfører Newsec i Norge opp mot 3000 verdsettelser av kontantstrømseiendommer og ca 300 vurderinger av ubebygde tomter og prosjekter. Vi har bred erfaring med alle eiendomssegmenter og verdsetter kontor-, handel-, hotell-, bolig- og logistikkeiendom over hele Norge. Våre kunder inkluderer forsikringsselskap, eiendomsfond, eiendomssyndikat, tradisjonelle eiendomsselskap, utviklingsselskaper, banker og privatpersoner i Norge og utlandet. Newsecs verdsettelser benyttes til kjøp/salg, belåning, regnskapsrapportering og fastsettelse av kjøpskurs til eiendomsfond og syndikater.

Innføringen av ny internasjonal regnskapsstandard (IFRS 13) har ytterligere stadfestet viktigheten av kvalitet i verdivurderingen, det får du hos Newsec.

  • Stort Team Newsec er Nord-Europas største verdivurderer, noe som gir oss tilgang til mer informasjon enn noen annen aktør i markedet.
  • Produkter til deres behov Vi tilbyr verdivurderinger til bruk ved erverv, regnskapsavleggelse og lånefinansiering.
  • Dyp Kunnskap Våre verdivurderere har lang erfaring samt bred og dyp kunnskap om eiendommer til ulike formål.

Referanser

Byggelånskontroll

Newsec er stolte av å kunne levere byggelånskontroll til eksisterende og nye kunder. Ta gjerne kontakt med Martin Nyberg mn@newsec.no for mer informasjon.

Kontakt

Martin Nyberg Head of Valuation, Newsec Advisory in Norway/Partner +47 951 01 303
Christopher Krohnstad Senior Analyst, Newsec Advisory in Norway/Partner +47 934 99 127
Goran Zlovic Senior Analyst, Newsec Advisory in Norway/Partner +47 907 92 040
Ørjan Thomassen Senior Analyst, Newsec Advisory in Norway +47 980 48 463
Bilde av Inger Lise Nilsen
Inger Lise Nilsen Senior Analyst, Newsec Advisory in Norway +47 476 58 968
Ingrid Sæther Hagen Analyst, Newsec Advisory in Norway +47 993 31 201
Herman Munthe-Kaas Analyst, Newsec Advisory in Norway +47 992 93 711
Håvard B. Haugland Analyst, Newsec Advisory in Norway +47 991 11 654
Kristian Henanger Analyst, Newsec Advisory in Norway +47 482 08 899