Verdivurdering

Nord-Europas største verdivurderer

Newsec er Nord-Europas ledende eiendomsrådgiver med både NTF-, REV-, og RICS-sertifisering. Med ca. 3 750 årlige kontantstrømsvurderinger og 350 prosjektvurderinger til en samlet verdi på ca. NOK 650 milliarder, er Newsec Advisory Norges største uavhengige verdsetter. Vi har opparbeidet oss en bred erfaring innen alle eiendomssegmenter, med alt fra ubebygde tomter til ferdig utviklede bygg lokalisert over hele Norge.  

Vi vektlegger å ha et team av medarbeidere med høy eiendomsfaglig kompetanse og finansielle kunnskap knyttet til eiendomstransaksjoner, slik at vi kan gi våre kunder en best mulig service. Dette har ført til at Newsecs rådgivningsteam de siste årene har økt sin markedsandel betydelig og er landets største aktør innen verdivurdering. Kvalitet er et hovedfokus under Newsecs verdivurderinger, hvor verdsettelsene tilfredsstiller krav fra banker, finansinstitusjoner og regnskapsstandarder.

Newsec har vunnet anbud om verdivurdering for Storebrand, Statsbygg, Bane NOR Eiendom, Entra ASA, Oslo kommune med flere. Våre kunder inkluderer forsikringsselskap, eiendomsfond, eiendomssyndikat, tradisjonelle eiendomsselskap, utviklingsselskaper, banker og privatpersoner i Norge og utlandet. Newsecs verdsettelser benyttes til kjøp/salg, belåning, regnskapsrapportering og fastsettelse av kjøpskurs til eiendomsfond og syndikater. 

Autorisasjon 

Newsec kan tilby REV- og RICS-sertifiserte verdsettere. Newsec er videre et medlem av Norges Takseringsforbund og har et tett samarbeid med Norges Næringsakademi.  

  • Stort Team Newsec er Nord-Europas største verdivurderer, noe som gir oss tilgang til mer informasjon enn noen annen aktør i markedet.
  • Produkter til deres behov Vi tilbyr verdivurderinger til bruk ved erverv, regnskapsavleggelse og lånefinansiering.
  • Dyp Kunnskap Våre verdivurderere har lang erfaring samt bred og dyp kunnskap om eiendommer til ulike formål.

Referanser

Byggelånskontroll

Newsec er stolte av å kunne levere byggelånskontroll til eksisterende og nye kunder. Ta gjerne kontakt med Martin Nyberg mn@newsec.no for mer informasjon.

Kontakt

Martin Nyberg Head of Valuation, Newsec Advisory in Norway/Partner +47 951 01 303
Christopher Krohnstad Senior Analyst, Newsec Advisory in Norway/Partner +47 934 99 127
Goran Zlovic Senior Analyst, Newsec Advisory in Norway/Partner +47 907 92 040
Ørjan Thomassen Senior Analyst, Newsec Advisory in Norway +47 980 48 463
Bilde av Inger Lise Nilsen
Inger Lise Nilsen Senior Analyst, Newsec Advisory in Norway +47 476 58 968
Ingrid Sæther Hagen Analyst, Newsec Advisory in Norway/Partner +47 993 31 201
Herman Munthe-Kaas Analyst, Newsec Advisory in Norway +47 992 93 711
Håvard B. Haugland Analyst, Newsec Advisory in Norway +47 991 11 654
Bilde av Bendik Wold i Newsec
Bendik Wold Junior Analyst, Newsec Advisory in Norway +47 975 01 907