Utleie

Bred tilstedeværelse i markedet

Utleie handler i første rekke om kunnskap om utleiemarkedet og tilgang på informasjon om tilgjengelige lokaler og potensielle leietakere. Vår database, som oppdateres løpende, identifiserer effektivt potensielle leietakere, deres flyttemønster og leiebehov. Vi er løsningsorienterte med fokus på å koble gårdeiers produkt mot leietakers behov. Vi jobber prosjektorientert gjennom et dedikert team med evnen til å koble tilbud til etterspørsel.

Gjennom en kontinuerlig og systematisk kartlegging av aktører innen norsk næringsliv har våre meglere tilgang til innholdsrike og unike databaser. Denne informasjonen er et effektivt verktøy i arbeidet med å identifisere din nye leietaker. Fordi vi har et bevisst forhold til den informasjonen vi tilegner oss, har vi også et bevisst forhold til type objekter/eiendommer vi ønsker å jobbe med. På denne måten kan våre kunder føle seg trygge på at mandatet blir fulgt opp på en profesjonell måte og med høy intensivitet.

Våre meglere bistår i hele utleieprosessen, samt også reforhandlinger av leiekontrakter. Grunnet vår varierte og allsidige kunnskap fra eiendomsbransjen, bidrar vi også som diskusjonspartner ifm. eiendomsutvikling og nybygg.

  • Høy Kvalitet En kvalitetssikret utleieprosess gjør det mulig for oss å finne riktige leietakere til deres behov
  • Verdiskapende Gjennom markedsanalyser, strategi og interessentprofilering skaper vi verdi i deres eiendom
  • Bred tilstedeværelse i markedet Vår brede tilstedeværelse i markedet gjør at vi har god kunnskap om selskap som leter etter nye lokaler

Referanser

Ledige lokaler

Her ser du våre ledige lokaler i hele Norge.

Kontakt Oslo

Ole Magne Silnes Head of Leasing, Newsec Advisory in Norway +47 982 18 790
Henrik Gundersen Advisor Leasing, Newsec Advisory in Norway +47 922 44 045

Kontakt Stavanger

Kristian Ur Partner, Newsec Advisory in Norway +47 971 11 162
Jarle Holmen Partner, Newsec Advisory in Norway +47 481 36 377
Bilde av Stian Miljeteig
Stian Miljeteig Senior Advisor, Newsec Advisory in Norway +47 971 91 780
Kaja Gundersen Advisor, Newsec Advisory in Norway +47 483 56 419