Newsec Maps

Newsec Maps

Maps er en ny proptech-satsning i Newsec-økosystemet. Det er en dataplattform som automatisk samler inn all relevant data fra et økende antall kilder, og visualiserer dette i en brukervennlig kartbasert løsning.

Vi mener at verdifull innsikt går tapt i tiden som brukes på manuell innsamling og bearbeiding av data. Bak Newsec Maps ligger det egne datamodeller og en database utviklet over 3 år. Dette gjør at vi kan sette sammen det komplette bildet av en eiendom på millisekunder.

Plattformen er i kontinuerlig utvikling gjennom tett dialog med kundene våre. Sammen ser vi på hvordan Newsec Maps kan understøtte og effektivisere prosesser og forretningsmål.

Ønsker du mer informasjon om Newsec Maps?

Kontakt oss på telefon eller bruk skjemaet under dersom du ønsker mer informasjon om Newsec Maps.

Les mer om Newsec Maps her.

  • Brukervennlighet Det er lett å rote seg bort med unødvendige tall og informasjon. Vår høyeste prioritet er derfor brukervennlighet gjennom et oversiktlig grensesnitt
  • Kontinuerlig utvikling Vi stopper aldri utviklingen, sammen med våre kunder jobber vi mot optimale løsninger.
  • Digital transformasjon Industrien er på vei inn i en digital transformasjon, og Newsec Maps skal være i spydspissen av dette.

Spørsmål om Newsec Maps?

Newsecs personvernerklæring
Bilde av Frede Fardal i Newsec Maps
Frede Fardal Head of Newsec Maps +47 48 19 19 29
Simen Krogh Head of Growth +47 924 36 973
Andreas Vestavik Account Manager +47 924 69 034
Bilde av Thor Erik Norbom i Newsec Maps
Thor Erik Norbom Head of Customer Success +47 901 57 872
Bilde av Christian Skjetne
Christian Skjetne Senior Product Manager +47 401 21 002