Newsec 
Property Outlook

Rapporter og Referanser


Newsec Property Outlook

Newsec Property Outlook produseres to ganger pr år og er en oversiktlig kostnadsfri rapport som beskriver og forutser eiendomsmarkedet i Nord-Europa og dens undersegmenter. Rapporten har blitt publisert av Newsec to ganger pr år siden 2001, og har blitt et håndfast verktøy for investorer, eiendomsbesittere og lokale brukere i eiendomsbransjen. Rapporten gir hvert halvår en komplett oversikt av Newsec sin oppfatning om økonomiens og eiendomsbransjens utvikling.

Newsec Property Outlook 2016

- Lave renter og god tilgang til finansiering, usikre globale børser og lav avkastning på obligasjonsmarkedet, er medvirkende faktorer til den store interessen for eiendommer i Nord-Europa

- Demografiske utfordringer skaper muligheter i eiendomsmarkedet

- Fortsatt høye transaksjonsvolumer i 2016

  

Liknende rapporter og referanser

Høst 2015

Newsec Property Outlook

Vår 2015

Newsec Property Outlook

Høst 2014

Newsec Property Outlook

Vår 2014

Newsec Property Outlook

Høst 2013

Newsec Property Outlook

Vår 2013

Newsec Property Outlook

Høst 2012

Newsec Property Outlook