Om oss


Om oss

Newsec er Nord Europas ledende rådgiver innen næringseiendom med 1000 ansatte. Vi har 32 kontor i 7 land, og en omsetning på ca. 900 MNOK. Vår virksomhet dekker transaksjoner, utleie, verdivurdering, Asset Management og Teknisk Forvaltning. I Norge er Newsec representert i Alta, Bergen, Bodø, Lysaker, Oslo, Sandefjord, Stavanger, Tromsø og Trondheim. Gjennom vårt nettverk i Norden og vårt eksklusive samarbeid med BNP Paribas Real Estate kan vi bistå alle kunders behov i Norden og Europa.

Newsec Norge er en del av det svenske Strongholdkonsernet og består av Newsec AS og Newsec Basale AS.

Newsec har gjennom over 45 års virksomhet i det norske eiendomsmarkedet dokumentert en betydelig gjennomføringsevne i alle typer eiendomstransaksjoner, både ved salg, kjøp og utleie. Newsec er i dag Norges største verdivurderer av næringseiendom med de fleste av de større markedsaktørene som kunder. Medarbeidere med høy kompetanse, analysekapasitet, lokal markedskunnskap, nære kunderelasjoner og ikke minst grunnleggende tillit skal prege vår virksomhet.

Våre oppdragsgivere omfatter et bredt spekter av aktører innenfor næringseiendom, både privat og offentlig virksomhet. Newsec AS har bl.a. hatt ansvaret for gjennomføringen av flere større eiendomstransaksjoner de siste årene.

Som en av de ledende aktører i Norden bistår vi våre oppdragsgivere der vi kan demonstrere vår kompetanse og plasseringsevne. Vi vektlegger å ha et team av medarbeidere med høy eiendomsfaglig kompetanse og kunnskap om finansielle og tekniske forhold knyttet til eiendom for å gi våre kunder en best mulig service. Verdien av våre tjenester oppnås først og fremst gjennom lokal markedskunnskap, evnen til å finne løsninger, kontaktflate, gjennomføring av transaksjonene, fokus på verdiskapning og forutsigbare kostnader.

Newsec tar ikke part i eiendomstransaksjonene og klargjør et mandat før oppdrag igangsettes. Integritet og tillit er grunnleggende i vår interaksjon med oppdragsgivere og ved håndtering av bl.a.budprosesser. I utførelsen av våre oppdrag vektlegges konfidensialitet og prosedyrer som både gir kvalitet og tilfredsstiller offentlige lover og regler.

Newsec har en eksklusiv samarbeidsavtale med BNP Paribas Real Estate, en ledende internasjonal næringsmegler med 150 kontorer i 30 land. Samarbeidet innebærer gode muligheter for markedsføring av prosjekter over landegrensene og dedikert tilnærming mot utvalgte aktører som ønsker å investere i Norge.

LÆR Å KJENNE NEWSEC PÅ 60 SEKUNDER